Ringelův presuicidální syndrom

online kurzy základů psychologie

Erwin Ringel byl lékař, který po 2. světové válce založil v Rakousku ústav pro unavené životem. V uvažování budoucích sebevrahů našel určitá opakující se témata:

 • izolace od okolí, stažení se do sebe, ztráta dřívějších zájmů
 • autoakuzace (sebeobviňování) a tlumená autoagrese (agrese namířená proti vlastní osobě – sebe-nenávist, nadávání si, poškozování se…)
 • sebevražedné myšlenky, sny a fantazie

Jako Pöldingerův suicidální rozvoj se zas popisují jednotlivé kroky v myšlení člověka, potenciálního suicidanta:

 1. úvahy
 2. ambivalence (rozpolcenost) – oznámení záměru, ale zatím není realizován
 3. rozhodnutí – zdánlivá úleva, příprava

Dále existuje mírně rozšířená obdoba Pöldingera se zkratkou MTÚRR > myšlenky, tendence, úvahy, rozhodnutí, realizace:
Příklad:

 • Myšlenky: život nestojí za nic
 • Tendence: něco si udělám
 • Úvahy: skočit? utopit se?
 • Rozhodnutí: koupím si láhev a skočím
 • Realizace: …

Zdánlivé zlepšení duševního stavu před sebevraždou

Je zde jedna pozoru-hodná okolnost: Člověk v počátečních stádiích je zpravidla utrápený a na první pohled s ním není něco v pořádku.

Ale když dospěje k rozhodnutí ukončit svůj život, může pocítit výraznou úlevu – vyřešil totiž svůj problém. Svým blízkým se v tu chvíli jeví jako politý živou vodou a tak si řeknou, že už je to v pořádku. A pak se nestačí divit a hledají, co se stalo, proč si ublížil, když už z toho přece byl venku. Jenže on nebyl, to se jen okolí nechalo oklamat a nedocenilo závažnost situace. Sebevražedné proklamace se prostě nevyplatí ignorovat a případný optimismus může být velmi předčasný.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

Jak na tom duševně jste? Co vás vysává? Otestujte se (tento test také rozšířeně hodnotí stresové vlivy):