Související pojmy, které jsou použity v textu, a takové, s nimiž se můžete setkat v lékařských záznamech:

ambivalence – nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost i odpor k něčemu a nemůže se ujednotit na názoru)

ambivalentní – rozpolcený

anamnéza – souhrn životního běhu a událostí v životě člověka, osobní historie související s onemocněním atp.

autoagrese – agrese obrácená proti vlastní osobě

autoakuzace – obviňování sebe

automutilace – ubližování vlastní osobě

letální – smrtelný

mutilace – poškozování, ubližování

presuicidální – odehrávající se v době před sebevraždou

rigidní – nepružný, strnulý

suicidant – sebevrah

suicidální – sebevražedný

suicidium – sebevražda

syndrom – soubor, trs příznaků

tentamen suicidii, zkratka TS – sebevražedný pokus

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

Máte některý z rizikových typů osobnosti? Otestujte se online:

typy a poruchy osobnosti - test