Vědomostní testík
1. Latinské označení pro sebevraždu je:
 apokalypsa
 suicidium
 autoagrese
 
2. Nejméně sebevražd připadá na měsíc:
 květen
 červenec
 prosinec
 
3. Z následujících poruch je riziko sebevraždy nejnižší u:
 schizofrenie
 manie
 deprese
 
4. Sebevraždy se na všech úmrtích v ČR podílejí:
 1,5%
 0,3%
 4%
 
5. Když k sebevraždě přistoupí člověk poté, co negativně zhodnotil vlastní život a nenašel v něm žádnou perspektivu, jde o sebevraždu:
 demonstrační
 altruistickou
 bilanční
 
6. Ve starém Římě byl voják, který se neúspěšně pokusil zabít:
 odsouzen k smrti
 degradován a propuštěn ze služby
 umístěn do kláštera