Klasické dělení sebevražd:

 • bilanční sebevražda – podle některých názorů jediná „pravá“ sebevražda, k níž člověk dospěje na základě test psychických poruch BITEPTzvážení pro a proti své existence a jejích podmínek; týká se jí většina textu tohoto webu
 • impulzivní – neboli zkratkovitá sebevražda coby reakce na nějakou aktuální událost (špatné vysvědčení, úmrtí partnera)
 • demonstrační (parasuicidium) – člověk nejedná s úmyslem zabít se, ale chce připoutat pozornost okolí (časté u histrionských osobností – viz test OSPAT); může to být i jakési volání o pomoc
  .
  a poněkud mimo stojící
 • sebevražedný pokus – nedokonaná sebevražda, dotyčný svůj úmysl dobrovolně zemřít přehodnotí, případně mu v dokonání sebevraždy někdo/něco zabrání
 • sebezabití – jde o úmrtí vlastním přičiněním, ale bez původního záměru; např. smrtelný úraz z pádu opilého člověka

Dělení podle množství angažovaných osob:

 • párová – sebevražedného jednání se po vzájemné dohodě dopustí např. manželé nebo milenci
 • rozšířená – osoba, která spáchá sebevražedný čin, takříkajíc vezme někoho s sebou (matka předávkuje sebe i děti, aby nezůstaly samy)
 • hromadná – obdoba rozšířené sebevraždy, ale týká se většího množství osob; často souvisí s různými hnutími, které se zabývají problematikou kupř. konce světa nebo spasení

Dělení podle původu motivu:

 • sebevražda biická – motiv má původ v realitě (např. dluhy, nemoc)
 • sebevražda patická – motiv vychází z psychopatologie (např. halucinace, bludy – např. se zabije pacient trpící schizofrenií, aby tak unikl svým halucinovaným pronásledovatelům)

Dělení sebevražd podle filozofa Emila Durkheima:

 • atruistická sebevražda – motivovaná pomocí druhým lidem (např. v období hladu se jeden člen rodiny takto obětuje, aby měli ostatní více jídla)
 • anomická sebevražda – vyšlá z pocitu člověka, že nic nemá smysl, že společenské hodnoty jsou bezobsažné, nicotné
 • egoistická sebevražda – motivovaná pocitem hrubého selhání jedince (např. kvůli nemožnosti sehnat zaměstnání)

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

Znáte se opravdu dobře? Možná vás překvapí, že ne:

inteligentní test osobnosti