Vědomostní testík

1. Latinské označení pro sebevraždu je:

 apokalypsa

 suicidium

 autoagrese

 
2. Nejméně sebevražd připadá na měsíc:

 květen

 červenec

 prosinec

 
3. Z následujících poruch je riziko sebevraždy nejnižší u:

 schizofrenie

 manie

 deprese

 
4. Sebevraždy se na všech úmrtích v ČR podílejí:

 1,5%

 0,3%

 4%

 
5. Když k sebevraždě přistoupí člověk poté, co negativně zhodnotil vlastní život a nenašel v něm žádnou perspektivu, jde o sebevraždu:

 demonstrační

 altruistickou

 bilanční

 
6. Ve starém Římě byl voják, který se neúspěšně pokusil zabít:

 odsouzen k smrti

 degradován a propuštěn ze služby

 umístěn do kláštera